fbpx

על גבריות ונשיות על משא ומתן ועל בחירה אישית

אנחנו מרבים להשתמש במושגים של גבריות ונשיות. היא נשית, גברית. הוא לא גברי, קצת נשי אפילו וכו. על מה שאנחנו מדברים ? מה אנחנו רוצים להגיד? ואולי בראש ובראשונה למה אנחנו מתכוונים? אז ככה: מתחת  למושגים הרווחים האלה ישנם הגדרות עתיקות יומין. הגדרות שנבנו לפי סטריאוטיפים. נשיות – פסיביות, איטיות,רכות, רגשנות, נאמנות, תלות, "מלאכיות" אך גם … להמשך קריאה