fbpx

מה דפוס הפרידה שלך?

כל אחד יש דפוס פרידה. יש שנפרדים בכעס, יש בצחוק, יש שנפרדים בבת אחת, יש שמושכים ומושכים.

לכל אחד יש דרך להפרד.יש שנפרדים בראש מורם, יש שמבזים את עצמם. יש שמכבדים את סביבתם ויש שפוגעים.

כל כך חשוב לדעת להפרד. לעשות סגירה,

בעיקר עם עצמנו. 

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה