fbpx

שאלון זוגי – מה הציון שלכם במיומנויות רגשיות בזוגיות

אחד המפתחות להצלחת קשר זוגי הוא להיות מצויידים במיומנויות רגשיות.

במענה על השאלות תוכלו לאתר מיומנויות חסרות ולבסוף לסכם את הציון שלכם ולראות מה מצבכם.

בהצלחה!

נא לסמן לכל שאלה מספר 10 מייצג ערך גבוה – 0 מייצג לא קיים כלל. חשוב לענות בכנות מירבית ולהיעזר בדוגמאות ממשיות

איך לריב נכון בזוגיות

1.עד כמה בזוגיות אני חושפ/ת את החולשות שלי ויודעים עליי דברים כמו ממה אני מפחד/ת, מה הכי מלחיץ אותי, איפה אני מרגיש/ה חסרת אונים?

2.עד כמה בזוגיות אני חושפ/ת סודות שלי כמו דברים שעשיתי בעבר, פנטזיות שלי, חלומות שחלמתי?

3.עד כמה בזוגיות אני מביא/ה את עצמי כמו שאני בדיוק, בלי הסתרה?

4.עד כמה בזוגיות אני מבטא/ת ביטויי חם ואהבה במילים ו/או במגע?

5.עד כמה בזוגיות אני יוזמ/ת מגע ו/או סקס?

6.עד כמה בזוגיות אני דואג/ת לאינטרסים שלי (ללכת למקומות שאני אוהב.ת, להתקלח במים חמים, לא לוותר על דברים שחשובים לי)?

7.עד כמה יש לי יכולת לסרב בזוגיות שלי לדברים שלא מתאימים לי?

8.עד כמה מוגדרים וברורים באופן חד משמעי הקווים האדומים שלי בזוגיות?

9.האם הזוגיות שלי מהווה חברות עבורי, עד כמה אשתף בהתלבטויות, חוויות?

10.עד כמה בזוגיות שלי יש יחסי שותפות ( לעומת יחסי שליטה בהם אחד הצדדים מחליט ודומיננטי יותר)?

11.האם אני מזהה מה תמיד יפעיל אותי בזוגיות ויגרום לי להרגיש איום/פגיעה?

12.עד כמה אני מנהל/ת את הכעס בזוגיות (כלומר אין ביטוי של כעס כמו ריב אקטיבי, הרמת קול, טריקת דלת, טריקת טלפון, יציאה מהבית, לא לדבר, להתנתק)?

13.עד כמה יש לי יכולת לבטא רגשות בזוגיות (כמו אני פגוע/ה, אני בודד/ה, אני מרגיש דחוי/ה, אני מתרגשת ממך, אני חושק/ת בך)?

14.עד כמה אני מודה בטעויות בזוגיות ומבקש/ת סליחה בזוגיות?

15.האם אני חי/ה בזוגיות שהייתי רוצה?

סכמו את הנקודות והורידו 10% (כי יש לנו נטייה להקל עם עצמנו…)

ציון מעל 112 – יש לך מיומנויות רגשיות מפותחות בזוגיות

ציון 80-112 – עליך לשכלל את המיומנויות הרגשיות שלך והזוגיות שלך תעלה מדרגה.

ציון מתחת ל 80 – דחוף ללמוד ולשכלל מיומנויות רגשיות לטובת הזוגיות שלך ובכלל.

 

מדריך לקרבה בזוגיות