fbpx

הרהורים על חופש


להיות חופשיים להביא את מי שאנחנו לעבודה שלנו. לזוגיות שלנו. לחברויות שלנו. להורות שלנו. לעמוד מאחורי הבחירות שלנו ולשנות אותן בחופשיות מוחלטת. זאת החירות הבסיסית שלנו. תחגגו אותה !!!!

***

 

להרשות לעצמי לא לדעת
להרשות לעצמי לא לתת תשובה
להרשות לעצמי להיות מבולבלת
להרשות לעצמי להיות לא ברורה
להרשות לעצמי להיות כאן ועכשיו
להרשות לעצמי לא לדעת לאן
רשות יוצרת אפשרות חדשה

איך לריב נכון בזוגיות

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה