fbpx

מה אתה מרגיש?

בחוברות הלימוד בכיתות א-ב, מעלים סיפורים קצרים ואז שואלים עליהם שאלות :
על מה הוא חושב, על מה היא חושבת, מה אתם חושבים
ואני שואלת, למה לא לשאול:
מה היא מרגישה?
מה הוא מרגיש?
מה אתם מרגישים?

***

כשאנחנו חושבים ומרגישים ש"אנחנו זה מספיק",

אנחנו פנויים להקשיב לאחר

מדריך לקרבה בזוגיות

***

אם תפגשו אדם שרע לו והוא לא רוצה לשנות, תנו לו אהבה.

רק כשאדם אוהב את עצמו ואת החיים שלו הוא רוצה לשנות

כתיבת תגובה