fbpx

מדוע גם רווקים צריכים ייעוץ זוגי

ייעוץ זוגי – לא רק לנשואים…

יש רווקים שבוחרים משיקולים שונים להיוותר ברווקותם עד גיל או שלב מסוים בחייהם. יש להם ניסיון בחיים זוגיים והסיבה להעדר מיסוד קשר קבוע נובעת מרצון ומדעת. לעומתם יש רווקים המתקשים להכיר בת זוג. וההיפך- בנות רווקות שמתקשות ליצור מערכת יחסים זוגית.

טיפול ייעוץ זוגי עשוי לאפשר לרווקים ולרווקות לזהות חסמים פנימיים המונעים מהם יצירת קשר זוגי או התמדה בו, חשש מפני מיסודו (חתונה) או קשיים שונים שהם חווים במהלכו. ייעוץ תמיד עשוי לעזור – בין אם טרם יצרתם קשר זוגי ובין אם אתם נתונים בקש כזה. הבנת סיבות וגורמים להתנהגות בן או בת הזוג עשויה להיות מניע ומנוע לשיפור יחסים, לליבון בעיות, ליישור הדורים וליישוב מחלוקות. הייעוץ עשוי להיטיב מאוד את הקשר.

לראות את הקשר במבט אובייקטיבי

ייעוץ מאפשר לרווקים לראות את מצבם באופן שבו הוא נתפס על ידי גורם מקצועי. ככל שנפתחים בפני היועץ וחושפים את הקשיים השונים, את החששות ואת הפחדים, את המכשולים, את העכבות השונות, כך ניתן לזהות את הגורמים המפריעים ליצירת קשר זוגי או להתמדה בו. ייעוץ מקצועי מהווה מסגרת שבה מקובל ולגיטימי להעלות כל נושא,כל בעיה, להציף מעל השטח את מה שרוחש ומבעבע מתחתיו, אשר תהליך הייעוץ מאפשר מתן ביטוי לו.

איך לריב נכון בזוגיות

חשש ממחויבות

יש החוששים מפני האחריות והמחויבים הכרוכים במיסוד הקשר. יש מי חשים לא בשלים להיות הורים ולפיכך הם לא ממהרים להינשא.  ,תוך כדי הייעוץ מתוודעים הרווקים אל הסיבה או הסיבות המונעות מהם יצירת קשר זוגי או מקשות עליהם ליצור אותו או להתמיד בו. מסגרת הייעוץ מזמנת אפשרות מצוינת להידרש לנושאים המהותיים בקשורים בזוגיות ובכך לאפשר לרווק או לרווקה לחולל בתוכם שינוי בתפיסה או בתודעה שיקלו עליהם ליצור קשר זוגי.

זיהוי והבנה של הגורמים להימשכות מצב הרווקוּת

 ייעוץ זוגי במרכז  עשוי לחדד אצל הרווק או הרווקה הבאים ליועץ או ליועצת את ההבנה והתובנה כי הם בני אדם שלמים גם בהעדר בן זוג וכי חייהם אינם פגומים או חסרים כל עוד הם לא נמצאים בזוגיות. עם זאת ודאי נכון להבחין ולזהות את הסיבות להימשכות מצב של רווקות העלול להיגרם בשל תפיסה מוטעית של זוגיות, חשש מפניה או אי נכונות להשקיע מאמץ בניית זוגיות, בשימורה ובטיפוחה.

רווקים עשויים להסתייע בייעוץ זוגי גם כדי לא להיחפז ביצירת קשר זוגי רק כדי להיפטר מסטיגמה חברתי לפיה, אם עד גיל מסוים נותרים רווקים משהו אינו "בסדר". הייעוץ עשוי להניא רווקים מיצירת קשר בכל מחיר רק על מנת לרצות את ההורים. תהיה הסיבה להליכה לייעץ אשר תהיה עצם קיומו עשוי להועיל.

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה