fbpx

אימון אישי בתל אביב לקביעת סדר יום יעיל ואפקטיבי

בשלב הראשון עלינו להחליט אילו משימות נבחר לעשות כל יום. לשם כך, עלינו לקבוע סדרי עדיפות לביצוע המשימות. כדאי להתחיל מעבודה מרוכזת של אימון אישי.
אימון אישי בתל אביב, ברחובות או בכל מקום אחר.

איך קובעים את סדר העדיפות לביצוע המשימות?

 • ראשית נבצע משימות שהן דחופות וחשובות
 • שנית נבצע משימות דחופות ולא חשובות
 • שלישית נבצע משימות חשובות ולא דחופות
 • לבסוף נבצע משימות שהן לא דחופות ולא חשובות

משימה דחופה היא משימה שיש לה זמן ביצוע סופי קבוע.
משימה חשובה היא משימה שמקדמת אותנו לעבר המטרות שלנו.

עקרונות מנחים לקביעת סדר יום:

איך לריב נכון בזוגיות

לקבוע שעת התחלה ושעת סיום לכל משימה/פגישה.

 • לרכז משימות דומות – מיילים, טלפונים.
 • להשאיר חלונות לבלת"מ.
 • להתאים סוג משימה לאילוצים פנימיים (עירנות, ריכוז) ולאילוצים חיצוניים (אנשים אחרים, זמנים קבועים).
 • לקבוע זמני ארוחה ומנוחה.
 • לקבוע בסוף יום זמן לסגירת היום ותכנון מחר.
 • לעצור פעם בשבוע ללמידה – ללמוד מהצלחות ומטעויות – על מנת לשחזר הצלחות ולהימנע מחזרה על טעויות.
 • לעצור פעם בשבוע לסדר וארגון פיזי.

אנחנו תמיד נעדיף לעשות קודם משימות אהובות, מוכרות, שאנחנו טובים בהן, שהן קלות לנו, שלוקחות לנו פחות זמן, דחופות, תגובתיות, שיש להם תאריך יעד – וברגע האחרון…
על מנת להתמודד עם האוטומטים שלנו נוכל להסתייע בעקרונות הבאים:
1.להסתייע באחרים ולהאציל סמכויות בדברים שאנחנו פחות אוהבים לעשות, ואנחנו פחות טובים בהם – שאין לנו יתרון יחסי בביצוע שלהם.
2.לעשות קודם דברים שאנחנו פחות אוהבים ופחות טובים בהם ולסיים איתם.
3.לחשוב איך להפוך דברים לאהובים יותר ולקלים יותר עבורנו.
4.לקבוע יעדים מדורגים לדברים חדשים ולא מוכרים, לאט לאט להפוך אותם להרגל חדש.
5.לקבוע משימות קצרות ופשוטות ככל האפשר – לחלק משימה לתת משימות.
6.ללמוד מה הם הדברים הדחופים החוזרים על עצמם ולהפכם לחלק משגרת היום.
7.לא להסכים להגיב בשעות שלא נקבעו לכך – ללמוד להגיד "לא כעת".
8.לתכנן, לקבוע משימות, לבקש דיווח אם מדובר בגורם נוסף בתאריך מוקדם מתאריך היעד.
9.לסגור כל דבר עד הסוף – לטפל, להחליט, "לחתוך" ולמחוק מסדר היום.

ככל שנתאמן על יישום העקרונות האלה, ניהול סדר היום, או יותר מדוייק הניהול העצמי שלנו יהיה יעיל ואפקטיבי.

בהצלחה

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה