fbpx

איך לזהות ולהשתמש בחזקות שלי ליצירת חיים של הצלחה?

יצירת חיים של הצלחה

כאשר אנחנו מדברים על חזקות וכוחות אנחנו מדברים בעצם על העוצמות הטמונות בנו כאנשים- או במילים אחרות יכולות בולטות שלנו..

,ההתייחסות הרווחת שלנו הן למציאות והן לעצמנו היא בדרך כלל דרך האין -החוסרים שלנו .מה אין לנו .מה חסר בנו כבני אדם .כדי להצליח, כדי לממש רצונות והצלחה..

הייתי רוצה לחבר אותנו לנקודות העוצמה שלנו, דווקא, דרך מקומות בהם חווינו ,כישלון, חסך, התנהגות בלתי  הולמת וכו'. אותם מקומות,חלקים ותחושות, מתוך עבר ו/או בהווה, בהם אנחנו משתמשים שוב ושוב, כדי להוכיח לעצמינו מה אין לנו  ואיפה אנחנו לא מצליחים ,כדי שנוכל להמשיך ולאושש את תחושת חוסר היכולת והערך שלנו.

.אז כפי שציינתי בואו ונשתמש בחשיבה זו כמנוף והתחלה לשינוי דרך התהליך המפורט הבא:

איך לריב נכון בזוגיות

1.  בחינה של העבר וההווה שלי באמצעות ציון החוסרים שלי במציאות העכשווית ובעבר.

2.. חשיבה/תפיסה– מה חשבתי על עצמי ו/או מה אני חושב עכשיו?

3.  רגש– מה הרגשתי /מרגיש כתוצאה מכך?

4. עשייה– מה עשיתי ואו מה נמנעתי מלעשות כתוצאה מכך?

5. דפוס– מה הדפוס שיצרתי בעקבות מצב זה?

לאחר שעשינו את התהליך המפורט נעבור לנקודת המפתח לשינוי.

במקום המחשבות הרגילות שלנו המחזקות את האין והחסך בחיינו, נעבור להתמקדות ביש באמצעות השאלות הבאות:

  1. מה היה הכוח /העוצמה שעזר לי להתמודד ו/או להתגבר על החוויות שעברתי?
  2. מה היש או היתרון שגיליתי שיש בי בעקבות חוויות אלה?
  3. מה הרגשתי לגבי עצמי ולגבי היתרון שלי?.
  4. איזו חשיבה /ואו תפיסה חדשה אוכל להחליף בישנה שתיצור דפוס חדש?
  5. איך אני יכול להכניס את הכוחות שגיליתי לארגז הכלים שלי ולהפוך אותם ליכולות שאינן קשורות לתגובה אלא ליוזמה?

ופה בנקודה זו בדיוק, השינוי מתחיל בשימוש בחזקות שלי ככלי יוזם ולא כלי מגיב !!!!!!

בניית תכנית עבודה הכוללת:

מהי המטרה במציאות החדשה?

הצבת יעדים יומיים להשגתה

בניית כלים יישומיים להישגים אותם  נרצה להכניס לבניית מציאות חדשה, יזומה ואחראית. (כמו כתיבה, התייעצות, פרסום, רשום לאתרים ועוד).

 

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה