fbpx

השתמשו בשפה אחראית, אקטיבית של לקיחת אחריות וזו המציאות שתצרו בחייכם

השתמשו בשפה אחראית, אקטיבית של לקיחת אחריות וזו המציאות שתצרו בחייכם
דוגמאות למילים שכדאי למחוק מהלקסיקון :
להשתדל
לנסות
לעשות מאמצים
צריך
חייב
מוכרח
קורה לי
נפל עליי

 

ואיך עושים את זה? מתחילים כאן

כתיבת תגובה