fbpx

"לשחק" את החיים ולחיות בספונטניות

לפני שנכנסת לנושא המורכב הזה הייתי רוצה להתחיל ולדבר קצת על מהו משחק. כמטפלת בפסיכודרמה אני עוסקת הרבה במשחק.

אז משחק הוא פעולה שקשורה להנאה שאינה קשורה לצורכי הקיום הבסיסיים  ועדיין יש בה מסגרת כללים וגבולות ברורים. משחק דורש הבנה מופשטת ודמיון ולכן תרומתו ברורה וחשובה.

אז איך באמת "משחקים" את החיים תוך מתן חשיבות רבה לעמידה במילה ,למחויבות והליכה עם יעדים ומטרות?

איך ניתן לחבר בין שני ערכים שנראים על פניו שונים ואפילו סותרים?

איך לריב נכון בזוגיות

בפשטות רבה.

היכולת להכניס את המשחק לחיינו מאפשר לנו   לחיות חיים שאינם  " עבודה", בלבד. חיים שיש בהם מקום למשחק, הנאה, קלילות וכו.

כאשר אנחנו מדברים על היכולת לחיות את החיים כמשחק אנחנו מתכוונים לחיות את החיים באופו "ילדי".. כמו ילדים הקרובים לרצונות שלהם, מרגישים חופש לבקש אותם, להתעקש עליהם ומרגישים ראויים להם. אנחנו מדברים על ילדים בתחילת חייהם כאשר הם קרובים לרצונם האמתי וכאשר עדיין לא אסרו עליהם איסורים של מותר ואסור.

למה חשוב שנתחבר יכולת המשחק שלנו  עכשיו כבוגרים?

♦   החיבור ליכולת המשחק  מאפשר בכל רגע נתון להיות קרוב "לעצמי האמתי" להתקרב לעולמות התוכן הבאים:

♦  מה אני רוצה לעשות עכשיו? מהי התשוקה שלי ברגע זה?

,♦  מהו הרצון המדויק שלי?

♦ תחושה של מגיע לי.ממקום ראשוני וטבעי.

♦  היכולת לחיות את החיים כמשחק מאפשרת לחיות מצד אחד בבחירה ומצד שני בהנאה. היכולת ליהנות מכל עשייה גם היא קשורה למחויבות כי עצם הבחירה קשורה לרצון אמתי שקשור להנאה.

♦  הרצון לחיות במשחק קשור לתחושת חופש. החופש לבחור גם כאשר מדובר על עבודה ההגשמה עצמית וזוגיות. ליכולת שלנו להשתמש בדמיון ולבחור כל בחירה ממקום של הנאה.

♦   גם כאשר מדובר בהתנהגות חברתית בכל תחומי החיים ,תתאפשר יכולת להיות במקום משוחרר מבלי להיות בתפקיד מתמיד. :מנהל, אמא ,אבא ,רציני וכו.

איך עושים את זה?

  1. לפני כל בחירה והחלטה לשאול מה הוא הרצון האמתי שלי- להפריד אותו מתפיסות ונורמות חברתיות.
  2. מה בא לי לעשות עכשיו ברגע זה שישמח אותי?
  3. מה בא לי להגיד שיעשה לי טוב.?
  4. כאשר מתמודדים עם מציאות קשה, לכוון את החשיבה  לאיך הייתי פותר את הקושי בעולם דמיוני ולחבר את עולם הדמיון למציאות שיש בה עשייה ממשית המחלצת מתקיעות.

 

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה