fbpx

תרגיל אישי לאימון

נזהה מילה או ביטוי שאנחנו מרבים להשתמש בו. נוכל להיעזר באנשים נוספים ולשאול מהי המילה שאני מרבה לומר.

לאחר מכן נשאל את עצמנו מה תפקיד המילה או הביטוי הזה בחיינו?

מהו הדפוס שעומד מאחורי המילה או הביטוי?

האם נרצה לשנות אותו?

איך לריב נכון בזוגיות

אם כן – נחליט להפסיק ולהשתמש במילה או בביטוי הזה.

גלית קדמי ביבר, מאמנת אישית ועסקית, 050-7417040

תואר שני במנהל עסקים ושיווק

galitkbi@zahav.net.il

www.kb-coach.com

מאמנת אישית להצלחה בקריירה, בעסקים ובזוגיות

תואר שני במנהל עסקים ושיווק, לימודי טיפול בפסיכודרמה

מדריך לקרבה בזוגיות

כתיבת תגובה